Video intervju: Veštačka inteligencija kao nadogradnja ljudskih mogućnosti

0

Nakon uvodnog predavanja na nedavno održanom IBM Watson SEE Summitu 2017 gospodin Mikael Paer (Michael Paier), generalni menadžer IBM-a za region Jugoistočne Evrope, odvojio je vreme da porazgovara sa nama o IBM-ovom poimanju uloge veštačke inteligencije i promenama koje možemo da očekujemo od kognitivnih tehnologija.

Razgovor vodila: Nina Kovačević

Transparentnost i poverenje u kognitivnom dobu

Kao i sve prethodne tehnologije koje su menjale svet, tako i kognitivni sistemi i veštačka inteligencija nose značajne implikacije. Mnoga od pitanja koja oni postavljaju nemaju odgovor danas, već iziskuju vreme, istraživanje i otvorenu diskusiju. No, u IBM-u su, poučeni višedecenijskim iskustvom u pronalaženja i uvođenju transformativnih tehnologija i usmeravanju njihovog odgovornog usvajanja i korišćenja, smatrali da je pragmatično i mudro uspostaviti principe kojima će se rukovoditi kada je reč o tehnologijama koje oni donose svetu. Zato su za Kognitivno doba uspostavili sledeće principe (koje u razgovoru za “Internet ogledalo” pominje i Mikael Paer):

Svrha  –  Svrha AI i kognitivnih sistema koje je kompanija IBM razvila i primenila je da prošire ljudsku inteligenciju. Njihova tehnologija, proizvodi, servisi i politika biće dizajnirani da unaprede i prošire ljudsku sposobnost, stručnost i potencijal. Stav im je zasnovan ne samo na principu, već i na nauci. Kažu: «Kognitivni sistemi neće  realno dostići svest ili nezavisnu delatnost. Umesto toga, oni će sve više biti ugrađivani u procese, sisteme, proizvode i servise uz pomoć kojih funkcioniše poslovanje i društvo – od kojih će svi biti i treba da ostanu u okviru ljudske kontrole.»

Transparentnost  – Za kognitivne sisteme, da bi ispunili svoj potencijal menjanja sveta, od vitalnog je značaja da ljudi imaju poverenje u njihove preporuke, sudove i upotrebu. S toga, kompanija IBM će učiniti jasnim:

  • Kada i za koje svrhe se AI primenjuje u kognitivnim rešenjima koje oni razvijaju i primenjuju.
  • Glavne izvore podataka i ekspertiza koji dostavljaju uvide u kognitivna rešenja, kao i metode koje se koriste za obuku tih sistema i rešenja.
  • Osnov po kome klijenti imaju svoje sopstvene poslovne modele i intelektualnu svojinu i mogu da koriste AI i kognitivne sisteme da povećaju prednosti koje su izgradili, često kroz godine iskustva. IBM će raditi sa svojim klijentima da zaštiti njihove podatke i uvide i ohrabrivaće klijente, partnere i kolege iz industrije da usvoje slične prakse.

Veštine  – Ekonomske i društvene koristi od ove nove ere neće se ostvariti ako ljudska strana jednačine ne bude podržana. Ovo je izuzetno važno kod kognitivne tehnologije koja proširuje ljudsku inteligenciju i ekspertizu i radi u saradnji sa ljudima. Dakle, kompanija IBM će raditi da pomogne studentima, radnicima i građanima da steknu veštine i znanja da bezbedno, sigurno i efikasno učestvuju u odnosima sa kognitivnim sistemima i da obavljaju nove vrste poslova koji će se pojaviti u kognitivnoj ekonomiji.

«Naše iskustvo tokom više od jednog veka i naš svakodnevni rad sa klijentima iz svih industrija i sektora širom sveta naučili su nas da su transparentnost i principi koji produbljuju poverenje važni i za poslovanje i za društvo. Međutim, mi takođe prepoznajemo da je mnogo učenja ispred svih nas. U tom duhu, nadamo se da naše objavljivanje ovih načela može bljesnuti širom industrije – podstaći opšte-društveni dijalog o osnovnim pitanjima na koja se mora odgovoriti kako bi se ostvario ekonomski i društveni potencijal kognitivne budućnosti », kažu u IBM-u.

 

 

 

 

 

Share.