Kako proširiti svoje poslovanje u jugoistočnoj Evropi?

0

Jugoistočna Evropa je tržište sa značajnim potencijalom za poboljšanje efikasnosti resursa u oblastima urbanog okruženja, energije i zgrada.

Već 14. godinu zaredom Via Ekspo organizuje od 27. do 29. marta 2018. godine u Sofiji, Bugarska, izložbe i konferencije Smart Cities (pametni gradovi), EE & VE (energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije). One pružaju uvid u novine u odgovarajućim sektorima, identifikuju perspektivne potencijalne poslovne niše i predstavljaju priliku za pregovaranje o trgovini.

Via Ekspo pruža niz usluga pre i tokom događaja: targetske mejlinge potencijalnim klijentima, promociju u različitim komunikacionim kanalima, besplatno onlajn prisustvo učesnika pomoću dodatnog virtuelnog oblika izložbe.

Grane Izložbe obuhvataju sledeće teme:
– Inteligentni gradovi (saobraćaj, urbana okolina, elektroenergetske mreže, štednja i skladištenje energije, pametne zgrade, IKT – informacione i komunikacione tehnologije)
– Obnovljivi izvori energije, Energetska efikasnost

Među temama konferencije biće: elektronsko zdravstvo, Informacione i komunikacione tehnologije i druge.
Ako želite da postanete deo događaja, pogledajte više informacija na: www.viaexpo.com i kontaktirajte nas.

Statistika 2017
Brošura EE & VE, Smart Cities

 

Share.