DIGITALNI POSLOVNI MODEL – Seminar za prelazak na Digitalni poslovni model

0

Kako kompanija koja postoji samo pet godina može praviti više para nego što je BDP Slovenije, Hrvatske ili Srbije? Kako Apple može imati više gotovine nego SAD? Da li nam je potrebna kompanija u klasičnoj organizaciji? Gde možemo naći inovacije u našoj sopstvenoj kompaniji i kako? Dvodnevni seminar, koji organizuju PwC i kompanija New Frontier Group, podržaće top menadžere da razumeju digitalnu ekonomiju i metodologiju za transformaciju poslovnog modela od industrijskog do digitalnog, kao i da dobiju odgovore na ova pitanja.

Nove prilike za kreiranje vrednosti

Obuka u trajanju od dva dana pomaže menadžerima srednjeg i visokog nivoa upravljanja usmerenim na rad sa korisnicima da steknu razumevanje o konceptu digitalne transformacije poslovanja, kao i o osnovnim vrednostima tj. odlikama digitalne privrede.

Zašto treba da učestvujete?

Ova obuka vam može pomoći da steknete RAZUMEVANJE O KONCEPTU DIGITALNE TRANSFORMACIJE POSLOVANJA, KAO I O OSNOVNIM VREDNOSTIMA TJ. ODLIKAMA DIGITALNOG POSLOVNOG MODELA. Obuka pomaže u procesu kreiranja vrednosti poslovanja uz pomoć digitalnih poslovnih procesa, primenom opcija koje pruža proširen digitalni ekosistem, kao i transformacijom pojedinačnih oblasti rada u jedinstven digitalni poslovni model.

RAZVOJ ZNANJA O NAČINIMA ZA UNAPREĐENJE POSLOVANJA – Polaznici stiču znanje o načinima na koje prošireni digitalni ekosistem može da pomogne u procesu poboljšanja poslovanja, targetiranja klijenata i prepoznavanja njihovih potreba, kao i u procesu kreiranja novih portfolija. Osim toga, obuka pomaže polaznicima da steknu razumevanje o pojmovima kao što su digitalna prilika i digitalna revolucija, da steknu razumevanje okvira za ocenu spremnosti kompanije za digitalizaciju, kao i da uoče oblasti sa potencijalom za rast.

USPOSTAVLJANJE DIGITALNOG POSLOVNOG MODELA – Polaznici stiču znanje o načinima za uspostavljanje Digitalnog poslovnog modela radi ostvarivanja održivog poslovnog rasta. Osim toga, obuka pomaže polaznicima da steknu razumevanje o tome na koji način digitalna ekonomija utiče na povećanje prihoda i rezultate poslovanja, kao i u kom pravcu treba usmeriti pažnju.

Ko treba da učestvuje?

 • Obuka je namenjena menadžerima srednjeg i visokog nivoa upravljanja usmerenim na rad sa strankama, bez obzira na sektor privrede u kom posluju
 • Svima onima koji ne razmišljaju na konvencionalan način te su spremni da se upuste u proces transformacije poslovanja

Ko drži obuku?

Branislav Vujović, osnivač i predsednik kompanije New Frontier Group. Kompanija New Frontier Group osnovana je 2006. godine i u sektoru usluga IT beleži najbrži rast u regionu centralne i istočne Evrope. Kompanija danas zapošljava više od 2000 visokokvalifikovanih kadrova u 17 zemalja sveta te je lider u regionu centralne i istočne Evrope u pružanja pomoći kompanijama da upoznaju mogućnosti digitalnog poslovanja. Osim toga što je zadužen za celokupno poslovanje Grupe, Branislav Vujović je odgovoran za poslove u oblastima kao što su odnosi sa investitorima, spajanje, pripajanje i preuzimanje preduzeća, kao i za definisanje strategije grupe, uz poseban osvrt na inovacije i digitalnu transformaciju preduzeća. Pre osnivanja kompanije New Frontier Group, Branislav Vujović bio je zadužen za proces brzog rasta u dve multinacionalne kompanije u regionu centralne i istočne Evrope, i to u kompaniji EMC u periodu od 2000. do 2006. godine, u zvanju regionalni menadžer i u kompaniji Computer Associates (CA) u periodu od 1986. do 2000. godine u zvanju starijeg potpredsednika. Pre pomenutog perioda Branislav je bio zaposlen u društvu Emona Računalniški Center, Ljubljana, Slovenija kao zamenik direktora.
Branislav se već izvesno vreme bavi pitanjem digitalne revolucije i njenih efekata na industrijska preduzeća, posebno razlikom koja postoji između procesa optimizacije postojećih poslovnih procesa (kroz upotrebu platforme SMAC koja objedinjuje društvene medije (social), mobilnu tehnologiju (mobile), analitiku (analytics) i računarstvo u oblaku (cloud)) i kreiranja digitalne strategije u cilju podsticanja rasta i razvoja poslovanja.

Branislav-Vujovic-1

Gregor Bierent, direktor kompanije New Frontier Group, odgovoran za rad Sektora New Frontier Innovation u čijoj su nadležnosti inovacije, tj. razvoj sopstvenih softverskih proizvoda i usluge digitalnog savetovanja. Tokom svoje karijere Gregor je u različitim zvanjima bio angažovan od strane vodećih međunarodnih konsultantskih kompanija (e.g. Capgemini) i upravljao njihovim poslovnim aktivnostima u regionu centralne i istočneEvrope. Gregor je diplomirao na Tehničkom univerzitetu u Beču, gde je studirao na Odseku za poslovnu informatiku.

greg2

Za obuku se možete prijaviti i putem e-mail adrese: theacademy@rs.pwc.com ili posetite sajt PwC Srbije!

Indikativna agenda

1. OSNOVNA METODOLOGIJA DIGITALNE EKONOMIJE (PRETNJE I PRILIKE)
2. DIGITALNA TRANSFORMACIJA –ZAŠTO I KAKO?
3. NAJBOLJE DIGITALNE PRAKSE

 • Najbolje prakse i primeri digitalnog liderstva u različitim industrijama
 • Okvir za procenu digitalne zrelosti i oblasti za rast kompanija

4. DETALJNI UVID U DIGITALNI POSLOVNI MODEL

 • Šira slika digitalnog pislovnog modela
 • Vrednost digitalnog poslovnog modela
 • Okvir za razumevanje postojeceg modela poslovanja i kako ga transformisati u DPM

5. METODOLOGIJA INOVIRANJA POSLOVNOG MODELA

 • Tradicionalni poslovni model u odnosu na digitalni poslovni model
 • Vrednost usluge u odnosu na očekivanja klijenta
 • Segmenti klijenata
 • Kanali za komunikaciju i odnosi sa klijentima
 • Vrednost digitalnog procesa
 • Moć digitalnog ekosistema
 • Ključni resursi i značaj informacija
 • Digitalni ekosistem
 • Prihodi i struktura troškova

6. OBJEDINJAVANJE PRETHODNIH TEMA U JEDNU CELINU

Untitled-1

Ciljevi radionice:

 1. Sveobuhvatno razumevanje digitalnih poslovnih prilika i digitalne revolucije
 2. Okvir za procenu digitalne spremnosti i oblasti rasta
 3. Vrednost digitalnih procesa za rast i gde se fokusirati
 4. Kako prošireni ekosistem može unaprediti poslovanje, pristup klijentima i kreiranje novih portfolija.
 5. Kreiranje digitalnog modela poslovanja radi održivosti i rasta kompanije

Datum i vreme događaja

Ovaj događaj se održava 23. 11. 2017. at 9 AM.

Share.